Česky English

Architektura Vojenské opevnění Koně Hrady a zámky Sklalní města

Lokace

Východní Čechy, region historických památek


Tajuplná zákoutí hradních zřícenin, nad okolní krajinou pyšně se tyčící staré hrady, romantické zahrady noblesních zámků. To všechno jsou pozůstatky časů dávno minulých, které i v dnešní době neztratily nic ze své atraktivity. Jde o místa, jež člověka pohltí a přenesou jej o několik stovek let zpátky do dávné historie. Každé z těchto míst působí svým jedinečným geniem loci - ať se jedná o zříceninu hradu Potštejn, značkou UNESCO pyšnící se litomyšlský zámek, nedobytný gotický hrad Kost, historická sídla na řece Orlici nebo barokní Potštějn či Kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou. Skutečným unikátem jsou barokní kostely na Broumovsku nebo velkolepý Hospital Kuks se špitální zahradou a terasou se skupinou alegorických soch Ctností a Neřestí od Matyáše Bernarda Brauna.

Východní Čechy, region fascinujících skalních měst a labyrintů 


Krajina a příroda východních Čech je rozmanitá a plná kontrastů. Doposud zde můžete nalézt území panenské přírody, zatím nedotčené lidskou civilizací. Pozoruhodností regionu jsou skalní útvary, které se zde formovaly miliony let - za tu dobu vytvořily unikátní skrytá skalní městečka protkaná systémem chodeb, jeskyní, kamenných uliček, roklí a děr.  Úchvatné jsou Prachovské skály, Adršpašsko-teplické skály se stovkami skalních věží bizarních tvarů a průzračných jezírek i kaňonovitá údolí Toulovcových Maštalí. Mezi Broumovem a Policí nad Metují nelze přehlédnout masivní hustě zalesněný hřeben s pískovcovými skalami, hlubokými roklemi, soutěskami a úchvatnými vyhlídkovými místy s unikátními tzv. Slavenskými hřiby.

Východní Čechy, region moderní architektury


Nejen nejstarší období, ale i dvacáté století zanechalo na území regionu své stopy a můžeme se tak v současnosti pochlubit nikoliv jen jednotlivými kvalitními architektonickými počiny, a to od pozdního historismu a secese po soudobou architektonickou tvorbu, ale i jednotně řešenými urbanistickými celky, k nimž nesporně patří i Salon republiky – Hradec Králové. Na území kraje svá díla zanechali mimo jiné i Josef Gočár, Jan Kotěra a Dušan Jurkovič. Pavel Janák v Jičíně realizoval svoji první kubistickou stavbu, v Pardubicích bylo podle jeho návrhu postaveno jedinečné krematorium v rondokubistickém stylu, Babí u Náchoda se může pyšnit částečně zachovalým souborem domků pro tovární dělníky od Adolfa Loose, rukopis semínského rodáka Josefa Gočára je patrný na jedné z nejznámějších technických památek v regionu - Winternitzových mlýnů. Nejvýznamnějším příkladem avantgardní architektury u nás je Městské divadlo v Ústí nad Orlicí podle návrhu Kamila Roškota.

Východní Čechy, region vojenského opevnění a památek


Díky své poloze disponují východní Čechy systémem příhraničního vojenského opevnění z let 1935 - 1938. V Krkonoších, Orlických horách a v oblasti Králického Sněžníku naleznete síť zachovalých bunkrů, tvrzí, pozorovatelen a pěchotních srubů, které jsou jako stvořené pro filmování historických snímků z vojenského prostředí. Z těch nejvýznamnějších je to pevnost Stachelberg, Hanička, Dobrošov a celá Kralická pevnostní oblast - prostor s nejvyšší koncentrací pozůstatků československého pevnostního systému, jakými jsou například dělostřelecké tvrze Bouda a Hůrka. Unikátním dílem evropského urbanismu a fortifikačního umění je pevnostní město Josefov, jenž ukrývá zachovanou vojenskou pevnost s valy, příkopy a podzemními štolami. Však i samotné město s mohutným kostelem je unikátem, který má předpoklady stát se filmovou kulisou.

Východní Čechy, region koní


O východních Čechách se říká, že jsou krajem koní. A skutečně tomu tak je. Dostihový sport i chov koní má v tomto regionu bohatou tradici. O Velké pardubické steeplechase se říká, že je nejtěžším a nejstarším překážkovým dostihem Evropy. Chovem starokladrubských koní jsou proslaveny hřebčíny ve Slatiňanech a Kladrubech nad Labem, který byl dokonce založen již v 16. století císařem Maxmiliánem II. Starokladrubští koně dosáhli takového věhlasu, že jednoho z nich darovala Česká republika jako svatební dar novomanželům - britskému princi Williamovi a jeho choti Kate Middleton.