Menu

Zámek Choltice

Zámek Choltice se nachází nedaleko Pardubic. Zámek je raně barokní stavba z let 1683 - 1695.

Vnějšek je členěn toskánskými pilastry, ještě po renesančním způsobu sdružená okna v prvém poschodí jsou rámována pravoúhlými lištami a mají pro tento raně barokní sloh typické uši s kapkami. Nad nimi se střídají jako suprafenestry rozeklané trojúhelníky a segmenty. Z nádvoří jsou v západním křídle arkády - byly zaskleny na počátku našeho století. Přízemím se dalo projíždět kočáry. Místnosti jsou zaklenuty hřebínkovými klenbami. Z každé strany kaple měla být sala terrena. Protože je ale dokončena jen polovina stavby, je jen jedna. Je vyzdobena štukovými ornamenty a postavami s oblázkovou mozaikou. Má stlačenou valenou klenbu. Sala terrena byla později přeměněna ve večeřadlo, potom v zimní zahradu. V nově vystavěném zámku založili v roce 1672 hraběcí manželé lékárnu.

V jižním křídle zámku je vestavěna kaple svatého Romedia (r. 1786). Dnes je to farní kostel. Vchod do kaple je z nádvoří a tvoří jej toskánské sloupy s balustrádou. Kaple je osmiboká stavba, uvnitř dělená pilastry s kanelurami a píšťalami přerušovanými vinutím révy a andělíčky. Pilastry přecházejí nad mohutnou římsou v polosloupy s korintskými hlavicemi do kopule, která je zakončena obdélníkovou lucernou. Na římse před polosloupy jsou sochy Petra a Pavla, čtyř evangelistů a čtyř učitelů církve. To dává kapli zdánlivou výšku - kaple měří 24,5 metru.

Místnosti: 

Adresa: Nám. Svaté Trojice 5, 533 61 Choltice

GPS: 49.9856900N, 15.6185964E

Web: www.zamek-choltice.cz

  Stáhnout všechny fotografie

Kontakty

                                                                             Lucie Ondráčková                                      Michaela Cápová
                                                                             l.ondrackova@vychodnicechy.info            capova.michaela@ccrkhk.cz
                                                                             +420 725 702 651                                       +420 774 857 321

                                                                                PARDUBICKÝ KRAJ                                     KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ        
                                                                            náměstí Republiky 12                                   Pivovarské nám. 1245/2 
                                                                            530 02 Pardubice                                         500 03 Hradec Králové   

                                                                                 

 SLEDUJTE NÁS

   facebook new-instagram-logo-png-transparent

logo-czech-republic

{{ tidy_alt(config('app.name')) }}