Menu

Veselý Kopec - Muzeum v přírodě Vysočina

Přírodní expoziční areál v členitém kopcovitém terénu o rozsahu cca 7 ha prezentuje původní pasteveckou osadu typickou pro oblast Českého Horácka, v níž žili a hospodařili drobní zemědělci a vesničtí řemeslníci od 19. století do poloviny 20. století. V areálu se nachází přes 30 expozičních objektů.

Areálem prochází veřejná pojízdná cesta, zpevněné přístupy k objektům jsou určeny primárně pro pěší, k hlavním expozičním objektům však lze dojet automobilem (např. zásobování, technické zajištění apod.). K dispozici je připojení elektrické energie (220 V ve většině objektů, 380 V na třech místech, a to ve vstupním prostoru a ve spodní části – usedlost z Mokré Lhoty a vodní mlýn). Pitná voda je zavedena ve vstupním objektu, kde jsou veřejné toalety, dále v centrální části areálu – objekt usedlosti čp. 4, kde je k dispozici toaleta a koupelna. V průběhu roku 2024 bude zavedena pitná voda také ve spodní části areálu ve statku z Mokré Lhoty, vedle kterého budou k dispozici nové veřejné toalety.

Natáčení je možné během celého roku v exteriérech i interiérech s výjimkou dní, během nichž se na Veselém Kopci konají návštěvnické programy. Tyto programy jsou uvedeny na webových stránkách muzea v přírodě a v programových sbornících.

V areálu lze natáčet dokumenty, populárně-naučné pořady (např. Pečení na neděli, Kluci v akci, Herbář), seriály (např. Cirkus Humberto), filmy (např. Krakonošovo tajemství, Lotrando a Zubejda, Nesmrtelná teta), videoklipy (např. Marek Ztracený – Pomalu) apod., a to i v nočních hodinách. Při filmování jsou přítomni pověření zaměstnanci muzea v přírodě, kteří v případě potřeby a dle možností operativně reagují na požadavky štábu.

Lze využít základního vybavení objektů (např. nábytek, hospodářské nářadí, drobné vybavení domácností jako dekorace), v případě radikálnějšího zacházení s předměty je třeba zajistit vlastní mobiliář (velká část sbírky je součástí CES a vztahuje se na ni zákonná ochrana). Mimo hlavní návštěvnickou sezónu – leden až první polovina dubna, listopad až druhá polovina prosince – jsou objekty částečně vyklizeny, v tomto období je třeba zadat požadavky s dostatečným předstihem, aby bylo možno v rámci možností muzea objekty připravit.

Součástí areálu je stravovací zařízení, kde lze zajistit občerstvení, případně stravování. Parkování vozů lze po dobu nezbytně nutnou přímo v areálu, jinak je k dispozici veřejné parkoviště provozované obcí Vysočina (lze domluvit parkování za účelem filmování se starostou obce). U parkoviště se nachází další stravovací zařízení.

Ubytování je možné v omezené míře v soukromém penzionu přímo na Veselém Kopci, více možností v městě Hlinsku vzdáleném 8 km.

GPS: 49.7613775N, 15.8376442E

Adresa: Veselý Kopec 1, Hlinsko v Čechách

 
  Stáhnout všechny fotografie

Kontakt

 
SLEDUJTE NÁS
facebook new-instagram-logo-png-transparent 
 
Alena Horáková
a.horakova@vychodnicechy.info
+420 725 702 650

PARDUBICKÝ KRAJ
Destinační společnost Východní Čechy
náměstí Republiky 12
530 02 Pardubice
 
logo-czech-republic

{{ tidy_alt(config('app.name')) }}