Menu

East Bohemia Film Office získala další grant od Státního fondu kinematografie

East Bohemia Film Office získala další grant od Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie se v rámci výzvy 2017-5-3-27 Činnost filmových kanceláří v roce 2018, rozhodl podpořit činnost filmových kanceláří. Samostatná výzva na činnost Filmových kanceláří byla letos vypsána poprvé (v loňském roce byla vyhlášena společně s výzvou na dvouletý grant na celoroční činnost institucí). Do výzvy se přihlásilo šest subjektů.

Jednou z podpořených regionálních filmových kanceláří je i East Bohemia Film Office, která od Státního fondu kinematografie získala dotaci ve výši 89 000 Kč. Rada u filmových kanceláří rozdělovala hlavně iniciační částky, aby podpořila vznik uceleného systému filmových kanceláří a touto podporou daný proces nastartovala. Regionální filmová kancelář East Bohemia Film Office z těchto prostředků bude financovat především některé z plánovaných aktivit na rok 2018, jako například vytvoření krátkého spotu - showreelu, který představí region Východních Čech, další aktivitou je redesign webových stránek, a další..

V hodnocení grantové žádosti Státním fondem kinematografie se o naší regionální filmové kanceláři píše: "Rada si je vědoma, že v současné době nejsou plně rozvinuty možnosti práce této filmové kanceláře. Avšak udržení, další rozvoj, a především osobní entusiasmus je pro Radu zcela zásadní. Rada doufá, že činnost kanceláře podpoří krajské a městské úřady smysluplnou částkou tak, aby mohla plnit veškeré činnosti spojené s aktivní regionální kanceláří, které si tato část Čech bezesporu zaslouží. Jak se ukazuje v jiných krajích, může se posléze stát důležitou součástí rozvoje regionu.“

Zdroj: STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE. Výsledky rozhodování rady [online]. [cit. 07. 02. 2018]. Dostupné z WWW: http://fondkinematografie.cz/vysledky-rozhodovani-rady-cinnost-filmovych-kancelari-v-roce-2018.html

Contacts

{{ tidy_alt(config('app.name')) }}

FOLLOW US

facebook    new-instagram-logo-png-transparent

PARDUBICE REGION
náměstí Republiky 12
530 02 Pardubice
Czech Republic

Lucie Ondráčková
l.ondrackova@vychodnicechy.info
+420 725 702 651