Menu

Zdechovice (zámek, park, fara, hradní brána)

Původně tvrz připomínaná v druhé polovině 14. století, později dřevěný zámek, který v roce 1803 zcela vyhořel. V letech 1951 až 53 sloužil zámek k ubytování horníků, v roce 1953 se do zámku nastěhovala vojenská posádka a opustila jej až v roce 1990. Prohlídku zámku lze objednat na Obecním úřadě.
V 2. polovině 16. století za Žerotínů vybudován renesanční zámek, přestavěný barokně v 2. polovině 18. století, s pozdějšími úpravami, které provedl hrabě Karel z rodu Paarů. Tento ho však roku 1889 prodal Dr. Otto Mettalovi, bývalému profesorovi vyšší hospodářské školy v Libverdě a jeho manželce Amálii, roz. Šebkové.

Bývalý majitel zámku JUDr. Otto Mettal si koupil v roce 1912 od císaře titul "von", a se zařadil do "šlechtické rodiny". Byl poslancem rakouského sněmu ve Vídni za českou šlechtu a doživotním členem panské poslanecké sněmovny v Praze. Do zámku jezdilo mnoho šlechtických rodin a také několikrát byl hostem Jan Masaryk, líbila se mu dcera Hana, která ve válce žila v Americe a Masaryka podporovala v Anglii. Zde si vždycky zahrál na piano. JUDr. Mettal zdejší panství opravil a opatřil pěknou věží s hodinami. U zámku se rozkládal park, dílem anglický a dílem francouzský. V parku byla zelinářská zahrada, dva rybníčky a stádo daňků. Později byl zřízen i lihovar. Majitel zámku měl oblibu v jezdeckých a kočárových koních.
 

Družstvo z roku 1923, horníci i vojáci

Otto Mettal zemřel roku 1923, po jeho smrti se ujímá vedení hospodářství se zámkem dcera Helena. V roce 1932 pronajímá pole s lihovarem zemědělskému a pachtovnímu nájemnímu družstvu, družstvo čítalo 16 členů. Jsou to rolníci z okolních vesnic a dva zdejší. Majitelka v r. 1926 likviduje věž na zámku. Helena se přihlásila k Němcům a v roce 1945 byla odvlečena do Mnichova.

V letech 1951 až 53 sloužil zámek k ubytování horníků, v roce 1953 se do zámku nastěhovala vojenská posádka. Dne 2. října 1968 přijíždí skupina sovětské armády, naše vojsko musí ze zámku odejít do Přelouče. Sovětský ženijní pluk, který měl kolem 600 mužů zde hospodařil jako doma a park byl likvidován pohonnými hmotami z těžkých automobilů, které se tam projížděly. V parku bylo pro armádu postaveno kino. Vojáci opustili objekt až v roce 1990.
 

Zámek v současnosti

V současnosti je zámek v majetku obce, která jej postupně rekonstruuje. Zámek stále prochází opravami a rovněž zámecký park. Zámek tedy není běžně přístupný, ale jeho prohlídku lze objednat na Obecním úřadě ve Zdechovicích a nebo prostřednictvím naší filmové kanceláře.
  Stáhnout všechny fotografie

Kontakt

 
SLEDUJTE NÁS
facebook new-instagram-logo-png-transparent
 
Lucie Ondráčková
l.ondrackova@vychodnicechy.info
+420 725 702 651

PARDUBICKÝ KRAJ
Destinační společnost Východní Čechy
náměstí Republiky 12
530 02 Pardubice
 
logo-czech-republic

{{ tidy_alt(config('app.name')) }}