Menu

Moderní architektura

Nejen nejstarší období, ale i dvacáté století zanechalo na území regionu své stopy a můžeme se tak v současnosti pochlubit nikoliv jen jednotlivými kvalitními architektonickými počiny, a to od pozdního historismu a secese po soudobou architektonickou tvorbu, ale i jednotně řešenými urbanistickými celky, k nimž nesporně patří i Salon republiky – Hradec Králové. Na území kraje svá díla zanechali mimo jiné i Josef Gočár, Jan Kotěra a Dušan Jurkovič. Pavel Janák v Jičíně realizoval svoji první kubistickou stavbu, v Pardubicích bylo podle jeho návrhu postaveno jedinečné krematorium v rondokubistickém stylu, Babí u Náchoda se může pyšnit částečně zachovalým souborem domků pro tovární dělníky od Adolfa Loose, rukopis semínského rodáka Josefa Gočára je patrný na jedné z nejznámějších technických památek v regionu - Winternitzových mlýnů. Nejvýznamnějším příkladem avantgardní architektury u nás je Městské divadlo v Ústí nad Orlicí podle návrhu Kamila Roškota.

Kontakty

{{ tidy_alt(config('app.name')) }}

SLEDUJTE NÁS

facebook  new-instagram-logo-png-transparent

PARDUBICKÝ KRAJ
náměstí Republiky 12
530 02 Pardubice
Czech Republic

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Czech Republic

Lucie Ondráčková
l.ondrackova@vychodnicechy.info
+420 725 702 651