Menu

Tvrz Bouda, nejautentičtější dělostřelecká tvrz na našem území

Díky své poloze disponují východní Čechy systémem příhraničního vojenského opevnění z let 1935 - 1938. V severovýchodním cípu kraje, v oblasti Králického Sněžníku a okolí, naleznete síť zachovalých bunkrů, tvrzí, pozorovatelen a pěchotních srubů, kterým se obecně říká Králická pevnostní oblast. Tento neopakovatelný fenomén v současné době již svému účelu, tedy obraně hranic, naštěstí sloužit nemusí. I tak přitahuje tato oblast jako magnet pozornost lidí, kteří se nejenom zajímají o historii, ale i hledají jedinečné lokality s nenahraditelným geniem loci.

Již zmíněná Králická pevnostní oblast je prostorem s nejvyšší koncentrací pozůstatků československého pevnostního systému z let 1935 až 1938 - jedním z největších zpřístupněných pevnostních objektů je dělostřelecká tvrz Bouda.

Tvrz Bouda je jednou z pěti stavebně dokončených dě­lostřeleckých tvrzí čs. opevnění budovaného od roku 1935. Představuje nejzachovalejší stavbu ve své kate­gorii na celém našem území. Od roku 1995 je zapsána na seznamu kulturních památek České republiky. Tvoří ji pět mohutných železobetonových objektů (stěny a stropní desky jsou silné 350 centimetrů), propojených systémem podzemních spojovacích chodeb (délka cca 1,5 kilometru) a rozsáhlých sálů. Ty sloužily jako válečné kasárny pro osádku tvrze čí­tající 316 mužů, sklady munice, elektrárna-strojov­na, filtrovna vzduchu, ošetřovna, kuchyně, spojova­cí uzel atd. Podzemím (až 57 metrů pod povrchem země) je vedena úzkorozchodná železniční trať. Dělostřelecká tvrz Bouda je jedinou veřejnosti pří­stupnou tvrzí čs. opevnění z let 1935 až 1938, jež byla plně stavebně dokončena a stavební úpravy v pozděj­ších obdobích nijak výrazně nenarušily její původní podobu z konce 30. let minulého století. I přes znač­nou devastaci v době okupace a po druhé světové vál­ce představuje svým stavem zcela unikátní pevnostní komplex, který na našem území nemá obdoby.

Pro zájemce o využití tvrze Bouda může být zásadní informace, že tato nejautentičtější dělostřelecká tvrz v naší zemi připomínající konce první republiky a opevňovací práce podél hranice v letech 1935 - 1938 má od začátku dubna tohoto roku v provozu připojení na energetickou síť a zcela nové rozvody.

Filmové produkční společnosti se mohou obrátit na místní regionální filmovou kancelář East Bohemia Film Office, která jim bude nápomocná při hledání vhodných lokací nebo při zprostředkování jednání s jejich majiteli, příp. mohou využít jiných služeb, které v rámci své bezplatné činnosti regionální filmová kancelář poskytuje.  

East Bohemia Film Office
Jaroslav Drobný
tel.: +420 725 701 651
e-mail: j.drobny@vychodnicechy.info

Kontakty

{{ tidy_alt(config('app.name')) }}

SLEDUJTE NÁS

facebook  new-instagram-logo-png-transparent

PARDUBICKÝ KRAJ
náměstí Republiky 12
530 02 Pardubice
Czech Republic

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Czech Republic

Lucie Ondráčková
l.ondrackova@vychodnicechy.info
+420 725 702 651

Daniel Jankovič
djankovic@kr-kralovehradecky.cz
+420 725 438 382