Menu

Location tour v regionu Východních Čech

CFC EBFO

2. a 3. listopadu 2017 uspořádala East Bohemia Film Office ve spolupráci s Czech Film Commission location tour do regionu Východní Čechy

 Location tours pod patronací Czech Film Commission a ve spolupráci s regionálními filmovými kancelářemi jsou prohlídky lokací a objektů určené zejména pro lokační manažery, filmové architekty, režiséry, producenty a další filmaře, kteří díky nim mohou objevit různorodé lokace i příběhy. East Bohemia Film Office jako regionální filmová kancelář funguje při Destinační společnosti Východní Čechy a působí na celém území východních Čech, tedy v oblasti Královéhradeckého a Pardubického kraje. Hlavním cílem kanceláře je přilákat více filmařů do regionu a tím využít propagace regionu díky případnému natáčení.

„Pro location tour jsme zvolili téma Východočeská moderní a současná architektura, a proto jsme se rozhodli představit účastníkům zejména Pardubice, Hradec Králové a Litomyšl, “ uvádí Lucie Ondráčková, která má ve filmové kanceláři na starost oblast Pardubického kraje.

„Snažíme se vždy představit takové lokace a objekty, jejichž provozovatelé - majitelé či správci - jsou si vědomi přínosu audiovizuální produkce pro ekonomiku regionu a filmová natáčení ve svých objektech vítají. Filmaři se tedy mohou spolehnout na to, že během location tour poznají zajímavé a zaručeně film friendly lokace, “ uvádí Nela Cajthamlová z národní kanceláře Czech Film Commission Státního fondu kinematografie.

První den měli účastníci možnost prohlédnout si vybraná místa Hradce Králové. První zastávkou byl moderní a nadčasový objekt Studijní a vědecké knihovny, jejíž plášť z litého betonu je perforovaný kulatými okny (knihovně se proto někdy přezdívá „ementál“) a podtrhuje dynamičnost budovy. Tour pokračovala v areálu nemocnice a poté na Masarykovo náměstí, které je vystavěno podle návrhu architekta Josefa Gočára.

„Odpoledne filmaři obdivovali čistotu a velkorysost prostor Gymnázia J. K. Tyla, které je považováno za počátky konstruktivismu v české moderní architektuře a je rovněž dílem Josefa Gočára. Hned naproti se nachází Labská vodní elektrárna ‚Hučák‘ ve stylu secese, kde jsme filmařům ukázali také interiér elektrárny, který by mohl sloužit k natáčení, “ říká Michal Mikulec, který je v rámci East Bohemia Film Office kontaktem pro Královehradecký kraj.

Dalšími zastávkami bylo Muzeum východních Čech postavené dle návrhu Jana Kotěry a prvorepubliková Slezská plovárna na Labi, ze které dodnes dýchá nostalgie dávných dob. V podvečerních hodinách zavedla tour filmaře k další z Gočárových staveb - Magistrátu města Hradce Králové - a na závěr k bývalé Pilnáčkově továrně.

Druhý den bylo na programu historické a zároveň velice moderní město Litomyšl, kterým filmaře provedli zástupci turistické oblasti Českomoravské pomezí. Mezi navštívené lokace patřily: budova městského plaveckého bazénu, moderní stavba modlitebny Církve bratrské, kterou navrhl architekt Zdeněk Fránek, Evropské školicí centrum v bývalém zámeckém pivovaru, který byl rekonstruován na základě projektu Josefa Pleskota, či chrám Nalezení sv. Kříže. Chybět nemohl samozřejmě ani renesanční zámek Litomyšl, který je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO, Portmoneum - Museum Josefa Váchala a zámecké sklepení se stálou expozicí soch Olbrama Zoubka.

V odpoledních hodinách se prohlídka lokací přesunula do Pardubic, kde byla filmařům nabídnuta možnost podívat se do celého areálu Automatických Winternitzových mlýnů, které byly vystavěny dle návrhu Josefa Gočára. Tour pokračovala skrze historickou část města (zámek, Pernštýnské náměstí a přilehlé uličky) k bývalému hotelu Grand a přes Třídu Míru do Machoňovy pasáže, která byla v roce 2013 zrekonstruována.

Dále cesta směřovala k pardubickému krematoriu, které bylo postaveno ve 20. letech ve stylu rondokubismu dle návrhu architekta Pavla Janáka a poslední zastávkou byla rozlehlá budova hlavního vlakového nádraží, které začalo veřejnosti sloužit v roce 1958.

„Mimo Pardubice se možná málo ví, že naše hlavní nádraží má rozsáhlé podzemní prostory, v nichž je kino Sirius, sklady civilní obrany a 4 protiatomové kryty s velitelským stanovištěm, které nejsou pro veřejnost běžně přístupné. I ty jsme filmařům samozřejmě ukázali, “ uzavírá výčet navštívených lokací Lucie Ondráčková z East Bohemia Film Office. „Během location tour měli účastníci možnost si prohlédnout i místa, do kterých by se ne vždy běžně dostali. Mohli si rozšířit povědomí o východních Čechách a lokacích, které nabízejí, a dostali možnost ověřit si podmínky natáčení na daných lokacích přímo s jejich majiteli či správci, “ dodává Ondráčková.

Díky existenci filmové kanceláře East Bohemia Film Office a jejímu aktivnímu přístupu ke spolupráci s filmaři se východní Čechy řadí k film friendly regionům.

Činnost kanceláře je podpořena Státním fondem Kinematografie České republiky.

Logo_SFK

Kontakt

 
SLEDUJTE NÁS
facebook new-instagram-logo-png-transparent
 
Lucie Ondráčková
l.ondrackova@vychodnicechy.info
+420 725 702 651

PARDUBICKÝ KRAJ
Destinační společnost Východní Čechy
náměstí Republiky 12
530 02 Pardubice
 
logo-czech-republic

{{ tidy_alt(config('app.name')) }}