Menu

Filmová kancelář získala grant na podporu činnosti v roce 2020

East Bohemia Film Office získala další grant od Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie se v rámci výzvy 2019-5-3-17 Činnost filmových kanceláří v roce 2020, rozhodl podpořit činnost filmových kanceláří. Do výzvy na podporu Činnosti filmových kanceláří pro rok 2020 se přihlásilo šest subjektů, tedy o jeden méně než v loňském roce.

Stále platí, že filmové kanceláře jsou přirozenou součástí filmového prostředí po celém světě. Fungují na nekomerční bázi a své služby poskytují domácím i zahraničním filmařům zdarma. Jejich hlavním úkolem je na základě detailních znalostí propagovat daný region České republiky, přitáhnout pozornost filmařů a za pomoci dlouhodobě budované sítě kontaktů propojit místní prostředí se složitým procesem audiovizuální tvorby. České regionální filmové kanceláře jsou v naprosté většině zakotveny v oblasti cestovního ruchu a základem jejich fungování je podpora ze strany krajských a dalších úřadů. Činnost regionálních filmových kanceláří koordinuje a zastřešuje Česká filmová komise.
Rada vnímá fungování regionálních kanceláří jako nezbytnou a důležitou součást filmového průmyslu v Česku, nicméně v následujícím roce již podporu v této oblasti neplánuje. K tomuto rozhodnutí Rada dospěla z legislativně-organizačních důvodů. Typ právní subjektivity většiny regionálních filmových kanceláří (příspěvková organizace, nebo oddělení územně samosprávného celku) většině žadatelů komplikuje dodržení přípustné míry veřejné podpory.

Jednou z podpořených regionálních filmových kanceláří je i East Bohemia Film Office, která od Státního fondu kinematografie získala dotaci ve výši 105 000 Kč.  Regionální filmová kancelář East Bohemia Film Office z těchto prostředků bude financovat především některé z plánovaných aktivit na rok 2020.

Zdroj: STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE. Výsledky rozhodování rady [online]. [cit. 26. 11. 2019]. Dostupné z WWW: https://fondkinematografie.cz/vysledky-rozhodovani-rady-2019-5-3-17-cinnost-filmovych-kancelari-v-roce-2020.html

Kontakt

 
SLEDUJTE NÁS
facebook new-instagram-logo-png-transparent
 
Lucie Ondráčková
l.ondrackova@vychodnicechy.info
+420 725 702 651

PARDUBICKÝ KRAJ
Destinační společnost Východní Čechy
náměstí Republiky 12
530 02 Pardubice
 
logo-czech-republic

{{ tidy_alt(config('app.name')) }}