Menu

East Bohemia Film Office získala grant od Státního fondu kinematografie

Logo_SFK

Projekt je spolufinancován ze Státní fondu kinematografie.

Státní fond kinematogragie se v rámci výzvy 2016-5-3-28 _ Podpora celoroční činnosti institucí působících v oblasti kinematografie v letech 2017 a 2018 (dvouletý grant) a filmových kanceláří pro rok 2017 _ rozhodl podpořit mimo jiné činnost filmových kanceláří, jejichž primárním úkolem je přilákat natáčení a audiovizuální aktivity do svých teritorií. Nemá jít o jednorázovou záležitost, ale systematickou a dlouhodobou spolupráci s produkcemi a podíl na kultivaci místního prostředí a zkvalitňování podmínek pro natáčení – to vše s cílem maximálně zefektivnit přínosy audiovizuální produkce pro region.

Jednou z podpořených regionálních filmových kanceláří je i East Bohemia Film Office, která od Státního fondu kinematografie získá grant ve výši 84.000,00 Kč. Rada u filmových kanceláří rozdělovala hlavně iniciační částky, aby podpořila vznik uceleného systému filmových kanceláří a touto podporou daný proces nastartovala. Regionální filmová kancelář East Bohemia Film Office z těchto prostředků bude financovat především některé z plánovaných aktivit na rok 2017, jako např. realizaci location tour do vybraných oblastí východních Čech nebo prezentaci na lokačním a produkčním trhu FOCUS v Londýně. 

V hodnocnení grantové žádosti Státním fondem kinematografie se o naší regionální filmové kanceláři píše: "Kancelář East Bohemia Film Office funguje již několik let v rámci Destinační společnosti Východní Čechy, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj a další subjekty. Tento jako jeden z prvních spustil grantový program na podporu audiovizuálních projektů. Agendu zajišťuje pracovník destinační agentury. Kancelář se velmi aktivně snaží přilákat filmové produkce a velmi dobře spolupracuje s ostatními institucemi v rámci své krajské působnosti a také s Czech Film Commission. Rada ve shodě s experty projekt podpořila celou požadovanou částkou." 

Zdroj: STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE. Výsledky rozhodování rady - vzdělávání, celoroční činnost, podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech, vývoj dokumentárního díla [online]. [cit. 20. 12. 2016]. Dostupné z WWW: http://fondkinematografie.cz/aktuality/vysledky-rozhodovani-rady-vzdelavani,-celorocni-zahranicnich-festivalech,-vyvoj-dokumentarniho-dila.html

Kontakt

 
SLEDUJTE NÁS
facebook new-instagram-logo-png-transparent 
 
Alena Horáková
a.horakova@vychodnicechy.info
+420 725 702 650

PARDUBICKÝ KRAJ
Destinační společnost Východní Čechy
náměstí Republiky 12
530 02 Pardubice
 
logo-czech-republic

{{ tidy_alt(config('app.name')) }}