Česky English

Architecture Military fortifications Horses Castles and palaces Rock towns

News

East Bohemia Film Office získala další grant od Státního fondu kinematografie

East Bohemia Film Office získala další grant od Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie se v rámci výzvy 2017-5-3-27 Činnost filmových kanceláří v roce 2018, rozhodl podpořit činnost filmových kanceláří. Samostatná výzva na činnost Filmových kanceláří byla letos vypsána poprvé (v loňském roce byla vyhlášena společně s výzvou na dvouletý grant na celoroční činnost institucí). Do výzvy se přihlásilo šest subjektů.

Jednou z podpořených regionálních filmových kanceláří je i East Bohemia Film Office, která od Státního fondu kinematografie získala dotaci ve výši 89 000 Kč. Rada u filmových kanceláří rozdělovala hlavně iniciační částky, aby podpořila vznik uceleného systému filmových kanceláří a touto podporou daný proces nastartovala. Regionální filmová kancelář East Bohemia Film Office z těchto prostředků bude financovat především některé z plánovaných aktivit na rok 2018, jako například vytvoření krátkého spotu - showreelu, který představí region Východních Čech, další aktivitou je redesign webových stránek, a další..

V hodnocení grantové žádosti Státním fondem kinematografie se o naší regionální filmové kanceláři píše: "Rada si je vědoma, že v současné době nejsou plně rozvinuty možnosti práce této filmové kanceláře. Avšak udržení, další rozvoj, a především osobní entusiasmus je pro Radu zcela zásadní. Rada doufá, že činnost kanceláře podpoří krajské a městské úřady smysluplnou částkou tak, aby mohla plnit veškeré činnosti spojené s aktivní regionální kanceláří, které si tato část Čech bezesporu zaslouží. Jak se ukazuje v jiných krajích, může se posléze stát důležitou součástí rozvoje regionu.“

Zdroj: STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE. Výsledky rozhodování rady [online]. [cit. 07. 02. 2018]. Dostupné z WWW: http://fondkinematografie.cz/vysledky-rozhodovani-rady-cinnost-filmovych-kancelari-v-roce-2018.html